Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329344 nr. 102

29 344 Terugkeerbeleid

Nr. 102 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK C.S.

Voorgesteld 21 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor uitgeprocedeerde vluchtelingen niet altijd mogelijk is om vrijwillig of gedwongen terug te keren naar het land van herkomst;

constaterende dat gemeenten als gevolg van een rechterlijke uitspraak ondersteuning moeten bieden aan uitgeprocedeerde vluchtelingen vanwege de zorgplicht;

verzoekt de regering, op zeer korte termijn in gesprek te gaan met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en vluchtelingenorganisaties over de wijze waarop het Rijk ondersteuning kan bieden bij de invulling van de gemeentelijke zorgplicht ten behoeve van uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet vrijwillig of gedwongen kunnen terugkeren;

verzoekt de regering tevens, de Kamer over de uitkomst van het gesprek te informeren voor de aankomende begrotingsbehandeling Veiligheid & Justitie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik

Voordewind

Gesthuizen

Schouw