Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329344 nr. 101

29 344 Terugkeerbeleid

Nr. 101 MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S.

Voorgesteld 21 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de winterperiode voor vreemdelingen zonder dak boven hun hoofd een moeilijk door te komen periode is;

overwegende dat het opvang- en terugkeerbeleid in Nederland niet sluitend is en mede daardoor op aanzienlijke schaal uitgeprocedeerde asielzoekers op straat belanden;

verzoekt de regering om in de maanden december tot en met februari geen vreemdelingen op straat te zetten als in de betreffende regio een «koudweerregeling» van kracht is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Van Ojik

Voordewind

Gesthuizen

Krol