Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329344 nr. 100

29 344 Terugkeerbeleid

Nr. 100 MOTIE VAN HET LID VAN HIJUM

Voorgesteld 21 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in 2007 een bestuursakkoord is gesloten tussen de toenmalige staatssecretaris en de VNG waarin is opgenomen dat gemeenten de noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers zouden beëindigen;

overwegende dat zorg voor adequate opvang van asielzoekers de verantwoordelijkheid van het Rijk is;

constaterende dat de gemeente Amsterdam in samenwerking met een aantal andere gemeenten tijdelijk opvang wil gaan verlenen aan uitgeprocedeerde asielzoekers;

verzoekt de regering om, in overleg met de VNG de afspraak te herbevestigen dat gemeenten geen noodopvang zullen bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum