Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429344 nr. 10

29 344
Terugkeerbeleid

nr. 10
MOTIE VAN HET LID HUIZINGA-HERINGA C.S.

Voorgesteld tijdens het Nota-overleg van 9 februari 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het buitengewoon hard en daarom onwenselijk is om gezinnen met minderjarige kinderen gescheiden uit te zetten;

overwegende, dat het beleid van het kabinet erop gericht is dat gezinnen als regel niet gescheiden worden uitgezet;

overwegende, dat het gescheiden uitzetten van gezinnen desondanks toch voorkomt;

spreekt uit dat gezinnen met minderjarige kinderen in geen geval gescheiden mogen worden uitgezet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Huizinga-Heringa

Klaas de Vries

Vos

De Wit

Van der Vlies