29 338 Wetenschapsbudget

Nr. 232 MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 25 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er, ook in het hoger onderwijs, sprake is van lage meldingsbereidheid onder slachtoffers van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag;

overwegende dat meldingsprocedures op instellingsniveau niet altijd voldoen vanwege hun ingewikkelde, versnipperde en/of niet-onafhankelijke karakter;

van mening dat het huidige meldingsbeleid bestaande uit ombudsfuncties per universiteit met stroomschema's met uitwijkmogelijkheden naar de Nationale ombudsman onnodig ingewikkeld is;

verzoekt de regering, een nationaal, laagdrempelig en onafhankelijk meldpunt te overwegen als er na het aanstellen van ombudsfunctionarissen op alle universiteiten onvoldoende voortgang is op het gebied van sociale veiligheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

Van den Hul

Naar boven