29 338 Wetenschapsbudget

Nr. 230 MOTIE VAN HET LID WIERSMA C.S.

Voorgesteld 25 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie als onderdeel heeft het bijhouden van de etniciteit en migratieachtergrond van studenten en medewerkers;

van mening dat personen niet gereduceerd mogen worden tot enkel hun etniciteit en migratieachtergrond en dat het daarom onwenselijk is om een barometer van etniciteit en migratieachtergrond in het hoger onderwijs bij te houden;

verzoekt de regering, om binnen het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie geen cijfers c.q. barometer bij te houden met betrekking tot de etnische of migratieachtergrond van studenten en medewerkers;

verzoekt de regering, eveneens het adviestraject aan het Rathenau Instituut met betrekking tot het verzamelen van dit soort data te staken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiersma

El Yassini

Van der Molen

Naar boven