Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029338 nr. 215

29 338 Wetenschapsbudget

Nr. 215 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 januari 2020

Met deze brief zend ik u het rapport van de Commissie Weckhuysen; «Evenwicht in het Wetenschapssysteem» dat ik op 29 januari 2020 in ontvangst heb mogen nemen1.

Het onderzoek spreekt zich uit over de gewenste verhouding tussen ongebonden onderzoek en strategisch (thematisch) onderzoek. Dit rapport is gevraagd naar aanleiding van de motie van de leden Bruins, Van der Molen en Özdil over de herwaardering van de vrije competitie (Kamerstuk 29 338, nr. 167).

Ik zal voor het Algemeen Overleg Wetenschapsbeleid van 21 april 2020 een reactie op dit advies aan uw Kamer toezenden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.