Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029338 nr. 214

29 338 Wetenschapsbudget

Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 december 2019

In de brief van 7 november vragen de leden van de Vaste Commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een reactie op het artikel in Scienceguide van 30 oktober jl. «Door NWO afgewezen onderzoek krijgt toch nog geld van Minister». Ook vraagt u mij een toelichting te geven op de gang van zaken en de gevolgde procedure. In aanvulling op de hierover gestelde vragen van de leden van uw Kamer Paternotte en Futselaar1 en van het lid Van der Molen van 31 oktober geef ik onderstaand de door uw Kamer gevraagde reactie en toelichting op de gevolgde procedure.

Ik begrijp dat over de toekenning in het wetenschapsveld vragen zijn gerezen. Er is inderdaad sprake van een afgewezen NWO-aanvraag. Echter treed ik met mijn besluit niet in de beoordelings- en besluitvormingsmechanismen van NWO. Ter toelichting op de gevolgde procedure het volgende. Mede naar aanleiding van de publicatie in de Volkskrant is er contact geweest met de Radboud Universiteit.2 Hieruit kwam naar voren, dat de communicatie over zijn doorbraak veel vraagt van Prof. Falcke en zijn vakgroep. Ook is de mogelijkheid besproken de Radboud Universiteit hierin tegemoet te komen. Vervolgens heb ik gevraagd de opties hiervoor te verkennen.

Dit laatste heeft geresulteerd in het besluit om aan de Radboud Universiteit een bedrag van € 200.000 toe te kennen. De bijdrage is verleend in de vorm van een verhoging van de onderwijsopslag van de Radboud Universiteit. De middelen hiervoor zijn afkomstig van de ruimte binnen artikel 16 van de OCW-begroting.

De toekenning van deze eenmalige bijdrage is gedaan in goed overleg met prof. Falcke, de voorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit en de voorzitter van de Raad van Bestuur van NWO.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Aanhangsel van de Handelingen II 2019/20, nrs. 523 en 524

X Noot
2

Volkskrant, 27 september 2019, Nederland draagt geldkraan dicht voor beroemd onderzoek naar zwarte gaten.