29 338 Wetenschapsbudget

Nr. 203 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 190

Voorgesteld 2 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wetenschappelijke kennis bijdraagt aan de effectiviteit van beleidskeuzes in brede zin,

overwegende dat het voor beleidsmakers en Kamerleden waardevol is om periodiek te delen over hoe dit vormgegeven kan worden,

constaterende dat het Verenigd Koninkrijk jaarlijks een «Evidence Week» organiseert om de verbinding tussen wetenschap en beleid te stimuleren,

overwegende dat een Nederlandse variant van de Britse Evidence Week kan bijdragen aan bewustwording over de onderbouwing van beleid en de toegevoegde waarde van onderzoek expliciet maakt,

overwegende dat er al soortgelijke initiatieven van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties bestaan, maar dat die nu versnipperd plaatsvinden,

spreekt uit dat zij het voornemen heeft om een «evidentie-evenement» te organiseren door diverse initiatieven samen te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen

Van der Molen

Van Meenen

Bruins

Naar boven