Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829338 nr. 164

29 338 Wetenschapsbudget

Nr. 164 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 mei 2018

Met deze brief ontvangt u het rapport «Drijfveren van onderzoekers»1. Dit rapport is door het Rathenau Instituut opgesteld op verzoek van mijn ministerie. De uitkomsten van het onderzoek zal ik in ieder geval betrekken bij de Wetenschapsbrief die ik later dit jaar naar de Kamer stuur.

Het rapport laat de resultaten zien van een enquête onder 2.613 onderzoekers die werken aan een van de Nederlandse universiteiten, universitaire medische centra, hogescholen, instituten van NWO of KNAW of in een van de publieke kennisorganisaties. De vragen gingen over hun tijdsbesteding, doelstellingen, aandacht voor kennisoverdracht en internationale mobiliteit.

In 2013 is een vergelijkbare enquête gehouden onder 4.243 onderzoekers. Dit gebeurde toen in het kader van het IBO Wetenschappelijk onderzoek. In dat onderzoek waren hogescholen en TO2-instellingen niet meegenomen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl