29 338 Wetenschapsbudget

Nr. 102 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 februari 2011

Hierbij treft u aan het rapport «Regulering van onzekere risico’s van nanomaterialen»1 zoals ik u heb toegezegd in mijn brief van 20 januari 2011 (Kamerstuk 29 338, nr. 100).

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven