Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029325 nr. 117

29 325 Maatschappelijke Opvang

Nr. 117 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN REGTERSCHOT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 109

Voorgesteld 28 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport coördinerend bewindspersoon dak- en thuislozen is;

constaterende dat de Staatssecretaris in de brief van 17 september aankondigde nog voor het najaar van 2019 te komen met een «aanvullend plan om het aantal dak- en thuislozen de komende jaren fors terug te dringen»;

constaterende dat dit «aanvullend plan» ondanks de alarmerende toename van het aantal dak- en thuislozen is uitgesteld naar het voorjaar van 2020;

van mening dat nu geen woorden, maar daden vereist zijn;

verzoekt de regering, om uiterlijk voor het reces in april 2020 met de eerste concrete contouren van het aanvullend plan te komen in samenspraak met andere relevante ministeries, maatschappelijke partijen en gemeenten die uiteindelijk uitmonden in een aanvullend plan met concreet meetbare afspraken, uitvoeringsdoelstellingen en inzage in de verschillende doelgroepen:

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Regterschot