Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529323 nr. 94

29 323 Prenatale screening

Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 mei 2015

Bijgaand bied ik u het rapport «Onderzoek naar speciaal kweken»1 aan dat ik op 23 maart 2015 heb mogen ontvangen. Dit onderzoek is in opdracht van het Ministerie van VWS door Pallas health research and consultancy uitgevoerd.

In de kabinetsreactie op de evaluatie van de embryowet heb ik dit onderzoek toegezegd. Het doel van het onderzoek was om na te gaan of er veelbelovende medische ontwikkelingen zijn waarvan het vrij aannemelijk is dat deze op het punt staan om in de kliniek te worden geïntroduceerd wanneer het verbod op het tot stand brengen van embryo’s voor onderzoek wordt opgeheven.

Het rapport biedt een overzicht van recente medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen in de transplantatiegeneeskunde en de voortplantingsgeneeskunde. Binnen de transplantatiegeneeskunde is met name gekeken naar therapieën en technieken met humane embryonale stamcellen en geïnduceerde pluripotente stamcellen als alternatief voor humane embryonale stamcellen. Binnen de voortplantingsgeneeskunde is met name gekeken naar kunstmatige voortplantingstechnieken en het voorkomen van erfelijk of aangeboren aandoeningen.

Ik streef ernaar om u uiterlijk binnen drie maanden mijn standpunt te laten toekomen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl