29 323 Prenatale screening

Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 oktober 2013

In juli 2012 heb ik het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de opdracht gegeven om een uitvoeringstoets te doen naar de invoering van de hielprik in Caribisch Nederland. Aanleiding was het feit dat er door een brede groep van professionals op de eilanden (kinderartsen, verloskundigen, GGD) werd gevraagd om introductie van de hielprik.

Uit de uitvoeringstoets is gebleken dat het praktisch mogelijk is om de neonatale hielprikscreening in te voeren in Caribisch Nederland. Wel is een goede voorbereiding en een gefaseerde invoering noodzakelijk om de kwaliteitseisen van het bevolkingsonderzoek te garanderen. Hetzelfde geldt voor bevestigingsdiagnostiek en follow-up na een afwijkende uitslag. De complete uitvoeringstoets kunt u vinden op www.rivm.nl/uitvoeringstoets-hielprik.

Ik vind het van groot belang dat pasgeborenen op Caribisch Nederland goede preventieve zorg geboden wordt en dat ouders keuzemogelijkheden hebben, wanneer bij hun kind een erfelijke aandoening is opgespoord. Ik heb daarom besloten de hielprik ook in Caribisch Nederland in te voeren. Ik zal het RIVM een additionele opdracht te geven om de implementatie in gang te zetten. Naar verwachting zal het ongeveer een jaar kosten om alle voorbereidingen te treffen en ook daadwerkelijk van start te gaan.

Hiermee hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Naar boven