29 323
Prenatale screening

nr. 75
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 december 2009

Bijgaand stuur ik u het eindrapport van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte.1 Dit rapport wordt mij woensdag 6 januari 2010 formeel aangeboden. In verband met vroegtijdige media aandacht hecht ik er aan het rapport, dat inhoudelijk niet meer zal veranderen, u nu reeds toe te sturen.

Het rapport in zijn definitieve opmaak zal ik u, nadat het mij 6 januari is aangeboden, vergezeld van een eerste inhoudelijke reactie, toesturen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven