Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429291 nr. 12

29 291
Uitvoering van internationale regelgeving ter bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel

nr. 12
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ALBAYRAK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 17 juni 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel J, wordt in artikel 273a, vijfde lid, de zinsnede «zwaar lichamelijk letsel» vervangen door: zwaar lichamelijk of psychisch letsel.

Toelichting

Dit amendement beoogt te bewerkstelligen dat plegers van mensenhandel behalve vanwege het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, ook zwaarder worden gestraft indien zij schuldig zijn aan het toebrengen van psychisch letsel. Het is immers kenmerkend voor mensenhandel dat naast het lichamelijk letsel vooral ook zwaar psychisch letsel teweegbrengt.

Albayrak