Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429291 nr. 10

29 291
Uitvoering van internationale regelgeving ter bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID ALBAYRAK

Ontvangen 16 juni 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel J, artikel 273a, wordt als volgt gewijzigd:

I

In het eerste lid wordt «zes» vervangen door: acht.

II

In het derde lid wordt «acht» vervangen door: tien.

III

In het vierde lid wordt «tien» vervangen door: twaalf.

IV

In het vijfde lid wordt «twaalf» vervangen door: vijftien.

V

In het zesde lid wordt «vijftien» vervangen door: twintig.

Toelichting

Mensenhandel is een ernstiger feit dan mensensmokkel. Mensenhandel wordt daarentegen relatief licht bestraft (6 jaar) in vergelijking tot de strafmaat van mensensmokkel (4 jaar). De ernst van het delict dient tot uiting te komen in de strafmaat.

Albayrak