29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 384 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 oktober 2019

Hierbij zend ik u het onderzoeksrapport «Kosten en opbrengsten van stageplaatsen in ziekenhuis»1. Met dit onderzoeksrapport geef ik uitvoering aan de afspraak uit het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg dat het DIJK12-onderzoek uit 2009 over de kosten van stageplaatsen zou worden geactualiseerd.

Ik ga het rapport nader bestuderen en in de voortgangsrapportage van het actieprogramma Werken in de Zorg wordt een inhoudelijke reactie gegeven op dit rapport.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven