Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029282 nr. 380

29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 380 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 september 2019

Hierbij kom ik terug op uw verzoek om de stand van zaken te geven inzake de overgangsregeling van het wetsvoorstel BIG II. In de beantwoording van de eerdere Kamervragen (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 3811) heb ik aangegeven dat ik het wetsvoorstel rondom de regieverpleegkundige (waar de overgangsregeling onderdeel van zou zijn) in de huidige vorm niet zie vliegen.

Ik heb prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan gevraagd te verkennen welk draagvlak er is en welke andere opties – zoals CAO’s of kwaliteitsstandaarden – er zijn om functiedifferentiatie te bewerkstelligen. Wat mij betreft staan alle opties open. Ik wacht de resultaten van deze verkenning af en bezie dan op welke wijze ik een rol kan spelen in het vervolgtraject dat partijen voor ogen zien.

De verwachting is dat prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan begin oktober zijn bevindingen met mij zal delen, waarna ik uw Kamer zal informeren over het vervolg.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins