Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829282 nr. 289

29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 289 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 282

Voorgesteld 3 oktober 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er nog steeds sprake is van budgetplafonds in de palliatief-terminale zorg thuis,

overwegende dat iedereen die dat wenst, thuis moet kunnen sterven en dat de benodigde zorg daarbij beschikbaar moet zijn,

overwegende dat zorgaanbieders gemotiveerde aanvragen voor de financiering van palliatief-terminale zorg thuis bij de zorgverzekeraar moeten indienen en dat deze daar vervolgens over oordeelt,

overwegende dat een aanvraag voor deze zorg niet voor niets wordt ingediend en dat hierbij vertrouwd móet worden op de expertise van de wijkverpleegkundige,

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat nadere bestuurlijke afspraken worden gemaakt tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, zodat de indicatie met betrekking tot palliatieve zorg door de wijkverpleegkundige altijd gerealiseerd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Sazias

Westerveld

Bergkamp

Van der Staaij