Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829282 nr. 283

29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 283 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 27 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het nog steeds voorkomt dat budgetplafonds of ontoereikende contracten van zorgverzekeraars ervoor zorgen dat mensen niet op de plaats kunnen overlijden waar zij en hun naasten dat wensen;

constaterende dat er ook zorgverzekeraars zijn die gehoor geven aan de breed gedeelde maatschappelijke wens om dit te voorkomen en daarom specifiek bij de inkoop van palliatieve terminale zorg geen budgetplafond of maximumgroeipercentage meer opnemen in het contract;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat nadere bestuurlijke afspraken worden gemaakt tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders met als doel dat zorgverzekeraars geen budgetplafonds of maximumgroeipercentages meer hanteren bij de zorginkoop van palliatieve terminale zorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Keijzer

Bergkamp

Dik-Faber

Marijnissen

Westerveld

Agema

Sazias