Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829282 nr. 281

29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 281 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 27 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het afgelopen jaar in tientallen gevallen mensen tegen hun wens in ziekenhuizen en hospices verbleven, omdat palliatieve terminale zorg thuis niet beschikbaar was;

overwegende dat mensen die thuis willen sterven tijdig palliatieve terminale zorg thuis moeten kunnen ontvangen;

overwegende dat het praktijkteam palliatieve zorg de taak heeft om knelpunten in de regio actief en direct op te lossen, maar dat niet alle knelpunten het praktijkteam bereiken;

verzoekt de regering, meer bekendheid te geven aan het praktijkteam palliatieve zorg en het praktijkteam sneller in te schakelen om palliatieve terminale zorg thuis te regelen als ziekenhuizen en hospices niet verder komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Bergkamp

Keijzer

Van der Staaij

Arno Rutte