Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829282 nr. 280

29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 280 MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN

Voorgesteld 27 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat patiënten die terminaal ziek zijn soms niet thuis kunnen overlijden omdat er geen thuiszorg voorhanden is;

verzoekt de regering om er, conform de aangenomen motie 29 689, nr. 838, nogmaals bij de Nederlandse Zorgautoriteit op aan te dringen de regie te voeren en te bewerkstelligen dat er voldoende wijkverpleging wordt ingekocht, zodat wachtlijsten en patiëntenstops voorkomen worden, en de Kamer daarover spoedig te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen