Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529282 nr. 225

29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 225 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN BOUWMEESTER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 222

Voorgesteld 21 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat zeer ernstige misdrijven zoals seksueel misbruik, begaan door artsen en andere zorgverleners, moeten kunnen leiden tot een beroepsverbod;

van mening dat de strafrechter een beroepsverbod zou moeten kunnen opleggen ongeacht in welke setting, onder werktijd dan wel in de privésfeer, betrokkene het delict heeft gepleegd;

constaterende dat deze aanbeveling ook door de onderzoekers van de tweede evaluatie van de Wet BIG is gedaan;

verzoekt de regering, het mogelijk te maken dat de strafrechter een algeheel beroepsverbod betrekking hebbend op elke vorm van hulpverlening kan opleggen, ongeacht in welke setting betrokkene het delict heeft gepleegd, en de Kamer voor de zomer 2015 hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Bouwmeester