Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429282 nr. 182

29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 182 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2013

In de periode 2012–2013 heeft – op verzoek van uw Kamer – een evaluatie van de Wet BIG plaatsgevonden. Deze wetsevaluatie heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van ZonMw. De evaluatie is uitgevoerd door een multidisciplinaire onderzoeksgroep van Pro Facto, de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen1.

Op 7 november 2013 heeft ZonMw mij het eindrapport van deze wetsevaluatie aangeboden. Binnen drie maanden zal ik u informeren over mijn beleidsreactie.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer