Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129282 nr. 113

29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 113 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN LEIJTEN

Voorgesteld 24 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat ongekwalificeerd personeel wordt ingezet dat voorbehouden handelingen uitvoert, zoals geformuleerd in het BIG-register;

overwegende, dat de inzet van ongekwalificeerd personeel de kwaliteit van zorg ondermijnt;

overwegende, dat werkgevers die ongekwalificeerd personeel inzetten in strijd handelen met de Kwaliteitswet zorginstellingen;

verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is om werkgevers die ongekwalificeerd personeel inzetten aansprakelijk te stellen voor wanbestuur en daarover de Kamer voor de zomer van 2011 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Leijten