Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029279 nr. 580

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 580 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 maart 2020

Tijdens het AO Strafrechtketen van donderdag 5 maart jl. heb ik als reactie op de vragen van het lid Van Wijngaarden (VVD) over het onderzoek van de mogelijkheden van contempt of court ofwel minachting van de rechtbank, gewezen op een recent onderzoek hiernaar. Ik heb toen toegezegd uw Kamer te laten weten welk onderzoek het betreft. Het betreft het proefschrift van mevrouw M. Lochs onder titel: «Contempt of court: Een meerwaarde voor de goede strafrechtspleging in Nederland?».1

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Uitgegeven bij Boom Uitgevers Den Haag. De samenvatting van het proefschrift is op het moment van schrijven vrij toegankelijk via de website van de Universiteit Leiden.