29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 576 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 569

Voorgesteld 18 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het strafmaximum voor moord is verhoogd van twintig naar dertig jaar en er gen strafverhoging voor doodslag is gerealiseerd,

overwegende dat de Rechtbank Rotterdam en de voorzitter van het College van procureur-generaals een hogere straf voor doodslag bepleiten,

overwegende dat het Kabinet heeft aangekondigd aan een voorstel hiertoe te werken,

overwegende dat het verschil tussen moord en doodslag ook tot uitdrukking mag komen in de maximale strafmaat,

verzoekt de regering, uiterlijk juni 2020 een wetsvoorstel in consultatie te doen om de maximale straf voor doodslag te verhogen naar bijvoorbeeld vijfentwintig jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Wijngaarden

Kuiken

Van der Staaij

Krol

Hiddema

Van Haga

Naar boven