Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029279 nr. 568

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 568 MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S.

Voorgesteld 30 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ondanks allerlei rapporten, maatregelen en goede intenties bij herhaling slachtoffers van stalking en huiselijk geweld niet de bescherming krijgen die dringend nodig is voor hen;

constaterende dat keer op keer blijkt dat slachtoffers en hun familie zich alleen voelen staan, ondanks alle inspanningen van organisaties in de straf- en zorgketen;

overwegende dat verbetermaatregelen zich vooral richten op procedures en werkwijzen van instanties, en niet op de versterking van de eigen positie van slachtoffers en hun familie;

verzoekt de regering, om in overleg met het Genootschap van Burgemeesters te onderzoeken of bij burgemeesters een «noodknop stalking» ingericht kan worden, om slachtoffers die in nood zijn meer dan nu een stem te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Groothuizen

Kuiken

Buitenweg

Van Wijngaarden

Van der Staaij