Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029279 nr. 550

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 550 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 november 2019

Tijdens het Algemeen Overleg Rechtspraak van 26 september jl. heb ik toegezegd met de Raad voor de rechtspraak te overleggen over hoe Uw Kamer kan worden geïnformeerd over de voortgang van de naar aanleiding van het visitatierapport aangekondigde verbetertrajecten en de besteding van de aan de rechtspraak toegekende financiële middelen (Kamerstuk 29 279, nr. 544).

Na overleg met de Raad bericht ik u dat de Raad aan de genoemde onderwerpen specifiek aandacht zal besteden in het jaarplan en het jaarverslag dat ik u conform de Wet op de rechterlijke organisatie doe toekomen.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker