Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929279 nr. 505

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 505 MOTIE VAN DE LEDEN GROOTHUIZEN EN VAN DAM

Voorgesteld 25 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Openbaar Ministerie (OM) nog steeds kampt met een bezuinigingstaakstelling;

overwegende dat de aard van het werk van het OM verandert en strafzaken complexer worden;

spreekt uit dat een goed functionerend strafrechtsysteem is gebaat bij een goed functionerend OM en dat daar een solide financiering bij past;

verzoekt de regering, om voor het zomerreces met voorstellen te komen om het OM te versterken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Groothuizen

Van Dam