Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829279 nr. 397

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 397 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 november 2017

Hierbij bieden wij u aan het op 23 oktober 2017 door ons vastgestelde rapport Voorarrest: verdachten in de cel; Een kwantitatieve analyse van inverzekering-stelling en voorlopige hechtenis1. Dit rapport en de online bijlage worden vandaag gepubliceerd en zijn vanaf 06:00 uur openbaar.

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

drs. C. (Cornelis) van der Werf, wnd. secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.