29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 351 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld 27 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vraag naar sporenonderzoek vanuit de strafrechtketen stijgt, maar dat het budget van het Nederlands Forensisch Instituut daalt;

verzoekt de regering, in kaart te brengen wat de werkelijke vraag is vanuit de politie en het Openbaar Ministerie naar sporenonderzoek en welk budget daar eigenlijk bij zou horen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Swinkels

Van Toorenburg

Naar boven