Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729279 nr. 350

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 350 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN SWINKELS

Voorgesteld 27 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Nederlands Forensisch Instituut tot de top van de forensische wereld behoort, maar dat er grote zorgen zijn over de kwaliteit wegens de aanhoudende bezuinigingen en de reorganisatie;

constaterende dat een degelijke visie op forensisch onderzoek tot op heden ontbreekt, maar het budget desondanks keldert en de reorganisatie met zich meebrengt dat personeel moet verdwijnen en er onderzoeksgebieden uitbesteed worden, terwijl er bij de politie en het Openbaar Ministerie zaken op de plank blijven liggen waarvan de sporen niet mogen worden ingestuurd vanwege de beperkende afspraken hierover;

verzoekt de regering, er per direct voor te zorgen dat het personeelsbestand niet vermindert en er geen onderzoeksgebieden worden uitbesteed,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Swinkels