29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 307 MOTIE VAN HET LID RECOURT

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat herstelrecht gericht is op een voor het slachtoffer, samenleving en dader bevredigende en duurzame bestraffing en verdere afdoening van strafbare feiten;

van mening dat slachtoffers die dat willen derhalve baat kunnen hebben bij herstelrecht, dat recidive hiermee kan worden verminderd en dat herstelrecht hierom goed in de wet moet worden geborgd;

verzoekt de regering, in het nieuwe Wetboek van Strafvordering herstelrecht een structurele basis te geven op het niveau van politie, officier van justitie en rechter,

en gaat over tot de orde van de dag.

Recourt

Naar boven