29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 303 MOTIE VAN HET LID HELDER

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er gestart is met de modernisering van het Wetboek van Strafvordering;

overwegende dat het huidige Wetboek van Strafvordering nog goed functioneert en om die reden urgentere problemen, met name het vormgeven van de nationale politie, eerst goed moeten worden aangepakt;

van mening dat het vormgeven van de nationale politie ook van groot belang is voor de prestaties in de strafrechtsketen;

constaterende dat niet duidelijk is in hoeverre dit proces verstoord wordt door de ambitie tot het moderniseren van het Wetboek van Strafvordering;

verzoekt de regering, de modernisering van het Wetboek van Strafvordering alleen, al dan niet in het huidige tempo, door te zetten indien de vormgeving van de nationale politie hier niet door wordt verstoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder

Naar boven