Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201029279 nr. 103

29 279
Rechtsstaat en Rechtsorde

nr. 103
MOTIE VAN HET LID HEERTS C.S.

Voorgesteld 17 februari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering voornemens is om de gerechtelijke kaart in Nederland grondig te herzien, wat neerkomt op een bestuurlijke opschaling van de huidige negentien arrondissementen naar elf rechtsgebieden;

overwegende, dat de regering hierbij voorstelt in Oost-Nederland de arrondissementen Zwolle, Almelo en Zutphen samen te voegen tot één rechtsgebied en daarnaast arrondissement Arnhem te handhaven als zelfstandig rechtsgebied;

van mening, dat deze beoogde rechtsgebieden niet synchroon lopen met de regionale indeling die het Openbaar Ministerie hanteert in Oost-Nederland;

van mening, dat de structuur van zowel het Openbaar Ministerie, de buitengrenzen van de politieregio’s, als de rechtspraak congruent moeten zijn en voorkomen moet worden dat Arnhem als een te klein rechtsgebied moet functioneren;

verzoekt de regering om in de herziene gerechtelijke kaart tien nieuwe rechtsgebieden te vormen, waarvan één rechtsgebied Oost-Nederland dat tenminste de volgende rechtspraaklocaties omvat: Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Enschede, Nijmegen, Zutphen en Zwolle,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heerts

Teeven

Van Vroonhoven-Kok

Anker