Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229270 nr. 68

29 270 Reclasseringsbeleid

Nr. 68 MOTIE VAN HET LID HELDER

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat reclasseringsbegeleiding niet alleen in het belang is van de samenleving in het kader van recidivevermindering, maar dat die tevens in het belang is van de dader;

overwegende dat niet valt in te zien waarom daders geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor de reclasseringszorg;

verzoekt de regering, een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van de invoering van een eigen bijdrage van daders voor de reclasseringsbegeleiding waar zij gebruik van maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder