Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629270 nr. 109

29 270 Reclasseringsbeleid

Nr. 109 MOTIE VAN DE LEDEN VOLP EN MARCOUCH

Voorgesteld 8 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor de (ex-)gedetineerde om op het rechte pad te blijven diens omgeving van groot belang is voor de resocialisatie;

overwegende dat mensen uit de omgeving van de (ex-)gedetineerde de reclassering kunnen helpen en aanvullen;

overwegende dat een belangrijk principe van de Eigen Kracht-conferentie het maken van een plan voor de toekomst is, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de persoon om wie het gaat centraal staat, een principe dat aansluit bij de benadering die binnen het gevangeniswezen wordt gehanteerd;

overwegende dat de Eigen Kracht-conferenties bijdragen aan de resocialisatie van (ex-)gedetineerden en daarmee terugval en recidive kunnen tegengaan;

verzoekt de regering, zorg te dragen voor het bevorderen van de inzet van Eigen Kracht-conferenties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Volp

Marcouch