Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629270 nr. 107

29 270 Reclasseringsbeleid

Nr. 107 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN VOLP

Voorgesteld 8 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit het onderzoek «Gevangen in Schuld» is gebleken dat reclasseringscliënten gemiddeld € 33.000 schuld hebben en weinig tot geen mogelijkheden om in een schuldhulpverleningstraject te komen;

overwegende dat dergelijke knelpunten in de aanpak van schuldenproblematiek bij reclasseringscliënten een negatief effect kunnen hebben op het resocialisatietraject;

verzoekt de regering, de samenwerking te zoeken met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de drie reclasseringsorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de knelpunten in de uitvoering van de schuldhulpverlening op te lossen, en de Kamer hier nader over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Volp