29 270 Reclasseringsbeleid

Nr. 100 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S.

Voorgesteld 3 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat politie en justitie in toenemende mate geconfronteerd worden met verwarde personen;

overwegende dat het strafrecht voor deze personen veelal geen goede oplossing biedt omdat de mogelijkheden ontbreken deze mensen door te geleiden naar de reguliere zorg;

overwegende dat op het hoofdbureau van de politie in Den Haag een goede samenwerking tot stand is gekomen tussen zorginstellingen en de zogeheten ZSM-tafels;

verzoekt de regering, lering te trekken uit dit «Haagse model», landelijk deze werkwijze op politiebureaus te bevorderen en het tevens voor politie en reclassering, mogelijk te maken om verwarde personen naar de juiste zorg door te kunnen verwijzen naar de reguliere ggz,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oskam,

Bruins Slot en

Kooiman

Naar boven