Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429263 nr. 1

29 263
Voorstel tot wijziging van enkele bepalingen in het Reglement van Orde inzake de plenaire vergadering en de interpellatie

nr. 1
BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de leden

Den Haag, 22 oktober 2003

Het Presidium biedt hierbij een voorstel aan tot wijziging en aanvulling van het Reglement wat betreft de regels voor de plenaire vergadering en de interpellatie. Het voorstel is gebaseerd op een advies van de Commissie voor de Werkwijze.

De Voorzitter,

F. W. Weisglas

De Griffier,

W. H. de Beaufort