Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729248 nr. 307

29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Nr. 307 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 augustus 2017

Op 23 februari 2016 heeft de NZa de tweede monitor integrale bekostiging medisch specialistische zorg gepubliceerd. Met mijn verzamelbrief van 8 maart 2016 heb ik deze aan u toegezonden (Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 155) en met mijn brief van 4 juli 2016 heb ik hier nader op gereageerd (Kamerstuk 32 012, nr. 39). Deze tweede monitor beschrijft de gevolgen van de invoering van de integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg per 1 januari 2015. In deze tweede monitor is aangegeven dat in 2017 een derde monitor (over het jaar 2016) zal verschijnen. In de derde monitor zal de NZa ook ingaan op een onderwerp dat in de eerste twee monitors nog niet werd besproken, namelijk de inkomensontwikkeling van medisch specialisten sinds de invoering van integrale tarieven. De NZa heeft echter laten weten deze derde monitor niet in 2017, maar uiterlijk in juli 2018 te publiceren, omdat in 2017 geen kwantitatieve informatie beschikbaar komt over de inkomensontwikkeling van medisch specialisten. De NZa heeft mij laten weten dat de FMS en NVZ hebben aangegeven zich te kunnen vinden in deze aangepaste planning.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers