29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Nr. 138 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER VEEN EN LEIJTEN

Voorgesteld 29 september 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat door de Wet geneesmiddelenprijzen te wijzigen een borg ontstaat tegen te sterke prijsverhoging van geneesmiddelen en dit bovendien een additionele besparing oplevert;

verzoekt de regering de Wet geneesmiddelenprijzen te wijzigen door zo mogelijk de vier landen binnen de EU waar het betreffende middel de laagste prijs heeft, als referentie te gebruiken, en anders het minimumaantal landen dat verenigbaar is met Europese wet- en regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Veen

Leijten

Naar boven