Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229246 nr. 26

29 246 Agentschap Dienst Regelingen LNV (DRL)

Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN JACOBI

Voorgesteld 6 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt in z'n algemeenheid de waardering uit voor het adviesrapport Dienst Regelingen tot uw dienst;

van mening, dat ook kleine boeren recht hebben op agrarische natuursubsidies;

verzoekt de regering niet de aanbeveling uit het adviesrapport over te nemen om de minimumgrens voor uitbetaling van agrarische natuursubsidies te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Jacobi