Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429241 nr. 6

29 241
Voorgenomen huwelijk Z.K.H. prins Johan Friso

nr. 6
MOTIE VAN HET LID HERBEN

Voorgesteld 23 oktober 2003

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij diverse partijen in deze Kamer behoefte bestaat aan het voeren van een fundamentele discussie over de toekomst van onze monarchie;

verzoekt de regering te komen met een notitie over de toekomst van onze monarchie die kan dienen als basis voor een in 2004 te houden debat in de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Herben