Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829240 nr. 81

29 240 Veiligheid op school

Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 mei 2018

Overeenkomstig artikel 2, tweede lid, van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) stel ik u hierbij in kennis van de aanwijzing die ik op grond van de artikelen 15 en 3, tweede lid, onderdeel b, van de WOT heb gestuurd aan de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie). In de aanwijzing verzoek ik de inspectie onderzoek te doen naar de (sociale) veiligheid van de leerlingen van Cheider. U treft de aanwijzing bijgaand ter kennisneming aan1.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl