29 240 Veiligheid op school

Nr. 59 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet in wetgeving wil vastleggen dat iedere school een bewezen effectief antipestprogramma gebruikt;

constaterende dat er nog geen bewezen effectieve antipestprogramma's bestaan;

overwegende dat het doel is om een sociaal veilige omgeving te realiseren;

verzoekt het kabinet om, in wetgeving niet een bewezen effectief antipestprogramma te verplichten, maar het aantoonbaar hebben van een sociaal veilige omgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Naar boven