29 240 Veiligheid op school

Nr. 58 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet in wetgeving wil vastleggen dat iedere school een bewezen effectief antipestprogramma gebruikt;

overwegende dat het doel hiervan is dat er op school een sociaal veilige omgeving is en dat dit doel belangrijker is dan het middel;

verzoekt de regering, in overleg met het onderwijsveld onderzoek te doen naar een manier waarop scholen kunnen aantonen aan Rijk, onderwijsinspectie en ouders, dat er een sociaal veilige omgeving is voor scholieren en personeel, zodat verantwoording over de gehanteerde methode impliciet plaatsvindt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Naar boven