29 240 Veiligheid op school

Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN ROG

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat pesten een hardnekkig probleem vormt in het funderend onderwijs in Nederland;

constaterende dat de regering wetgeving en generieke maatregelen overweegt waarmee scholen worden verplicht pesten tegen te gaan;

overwegende dat de commissie-Dijsselbloem benadrukt dat de wetgever de normerende kaders stelt, maar dat het onderwijsveld zo veel mogelijk over precieze invulling en uitvoering zou moeten gaan;

verzoekt de regering, een inventarisatie te maken van factoren die succesbepalend zijn in het voorkomen en bestrijden van pesten, op basis van wat scholen reeds doen;

verzoekt de regering voorts, uit deze inventarisatie een selectie van best practices samen te stellen, gericht op het voorkomen en bestrijden van pesten, waarbij scholen de vrijheid behouden hun eigen pestaanpak te kiezen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Rog

Naar boven